14Jan/22

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตร MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 และชลบุรี รุ่นที่ 11

05Jan/22

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3

รับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ ชลบุรี รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 11      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1.Read More…

05Jan/22

ขยายเวลารับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3

ขยายเวลารับสมัครเรียน ป.โท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 3   หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 27      เวลาเรียน: วันอาทิตย์ เวลา 08.30 17.00 น. คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนRead More…

04Jan/22

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36

เปิดรับสมัครเรียน ป.โท รัฐประศาสนศาสน์ ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอกสารประกาศ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ทั้งใน / ต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง 2. ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) 3. มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าผู้สมัครได้ทำงานในตำแหน่ง และมีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสมัครจริง 4. สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรRead More…

04Jan/22

จีดีพีปี 65 โตได้แค่ 3% โอมิครอน กดดันเศรษฐกิจไทย โดย รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

โอมิครอน กดดันเศรษฐกิจไทย ‘นักวิชาการ’ มองจีดีพีปี 65 โตได้แค่ 3% โดยรองศาสตราจารย์.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2565 เป็นปีที่ได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นปีที่เศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง  หลังจากที่เผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยในส่วนของประเทศไทยหน่วยงานที่ติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะขยายตัว 3.5 – 4.5%  ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงิน  (กนง.) คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตัวได้ประมาณ 3.4% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน และการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่าง “โอมิครอน” อาจทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ำกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการณ์ไว้ นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงRead More…

04Jan/22

แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่

แนวปฏิบัติของสถาบันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 หลังเทศกาลปีใหม่  ระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565  อนุญาตให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ของสถาบัน เฉพาะภารกิจที่มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เท่าที่จำเป็นเท่านั้น  หลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น การเรียนการสอน การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดสอบ ฯลฯ  หอสมุดสุขุม นวพันธ์ (NIDA Library) งดให้เข้าใช้บริการภายในสถานที่ ปรับเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ และ NIDA Books to Go  บริษัทคู่ค้าRead More…

04Jan/22

ประกาศการให้บริการของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ ในช่วงวันที่ 4 -14 มกราคม 2565

ประกาศ!! การให้บริการของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ ในช่วงวันที่ 4 -14 มกราคม 2565 ห้องสมุดปิดบริการพื้นที่นั่งอ่าน โดยให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Line Official @NIDA_Library : https://lin.ee/xufMPqW เปิดบริการเฉพาะ NIDA Books to Go โดยให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 6 และ 13 มกราคม 2565 นักศึกษาที่ต้องการยืมหนังสือ สามารถจองหนังสือผ่านหน้าเว็บไซต์ https://library.nida.ac.th/2015/index.php/th และมารับหนังสือได้ที่ชั้น L อาคารบุญชนะRead More…