19Nov/21

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

19Nov/21

ผลการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 2

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

12Nov/21

รับสมัครเรียน ป.โท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 31      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร    Read More…

11Nov/21

รายการ GSPA INNOVATIVE TALKS | Digital governance: Next-normal

GSPA INNOVATIVE TALKS #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ Digital governance: Next-normal  หรือเหล้าเก่าในขวดใหม่ของระบบราชการ facebook LIVE 📌อาทิตย์นี้ 14 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 19.00 น. 🎙️พบกับ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 💐หัวข้อ #Digital governance: Next-normal หรือเหล้าเก่าในขวดใหม่ของระบบราชการ และพิธีกรประจำรายการ อ.ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ แล้วมาพบกันRead More…

09Nov/21

GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ครั้งที่ 11

GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม : เสวนา ความจำเป็นของการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ในโลกปัจจุบัน Loading… คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตร MDG รุ่นที่ 1 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (Master of Management Program in Digital Governance for Sustainability : MDG) หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรใหม่ในรอบหลายทศวรรษของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่: Read More…

08Nov/21

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks ในหัวข้อ ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

05Nov/21

กำหนดการ สถานที่ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 2

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

03Nov/21

กำเนิดโลกใหม่ซ้อนโลกเดิม กับ Metaverse | Metaverse The Series EP 1

กำเนิดโลกใหม่ซ้อนโลกเดิม กับ Metaverse | Metaverse The Series EP 1 ความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างโลกเพิ่มเติม กำลังจะได้รับการขับเคลื่อนอย่างรุนแรงในตอนนี้ เพราะการปรับตัวและ Rebrand ของ Facebook ทำใ้ห้เกิดโอกาสแห่งอนาคตมากมาย … ถ้าไม่อยากตกขบวนแห่งโอกาสและความรุ่งเรือง ติดตามรับชมได้ใน Metaverse The Series กับ รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

02Nov/21

ขอเชิญให้เข้าร่วม “GSPA NIDA ภาคปกติ Alumni”

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “GSPA NIDA ภาคปกติ Alumni” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วม LINE Group นี้ https://line.me/R/ti/g/PixHhQ2NUy คุณสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ คณะรับประศาสนศาสตร์ นิด้าใช่ไหม❓ถ้าใช่ มาร่วม LINE Group กันเถอะ 📢📢📢 LINE Group “GSPA NIDA ภาคปกติ Alumni” สำหรับพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่าหลักสูตรภาคปกติ ทั้ง MPA และ MPPM คณะรัฐประศาสนศาสตร์Read More…