28Sep/21

รายการ GSPA Innovative Talks : Digital Governance : the new paradigm of Public Administration

รายการ GSPA Innovative Talks : Digital Governance : the new paradigm of Public Administration รายการ GSPA Innovative Talks #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม โดยสัปดาห์นี้ พบกันกับ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง,อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA ในหัวข้อ: Digital Governance : the new paradigmRead More…

22Sep/21

ทิศทางเศรษฐกิจ ยุค Covid-19 กับการปรับตัวขององค์กร ภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ศูนย์การเรียนชลบุรี  ขอเรียนเชิญทั้งศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ” ทิศทางเศรษฐกิจ ยุค Covid-19 กับการปรับตัวขององค์กร ภาครัฐและเอกชน” • เราอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมหาคำตอบด้วยกัน ที่งานสัมมนาวิชาการ GSPA NIDA Chonburi Network Talk • พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ • ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ลงทะเบียนก่อนRead More…

21Sep/21

รายการ GSPA Innovative Talks | สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ Digital Governance for Sustainability

รายการ GSPA Innovative Talks #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม โดยสัปดาห์นี้ พบกันกับ รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ: Digital Governance for Sustainability Live ซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาพูดคุยกับทุกท่าน ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น.

21Sep/21

อธิบายสั้นๆ การตลาดเบื้องต้น โดย รศ. ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์

ความคุ้นเคยทำให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจริงเหรอ (Simplify rapid decision-making) หรือแม้แต่กรณีเราไม่รู้จักแต่สิ่งนั้นมีการการันตีจะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจริงหรือไม่ (Huesistics decision-making) แล้วอะไรคือหลักการสำคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ว่าจะได้เทคนิคใดก็ตามก็ต้องเกิดสิ่งนี้? [EPเต็ม] คลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาที่จะช่วยปูพื้นฐาน”การตลาดเบื้องต้น”ให้กับทุกคน อธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ โดย รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA  การตลาดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขาย การสร้างตัวตน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในคลิปวิดีโอนี้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้พื้นฐาน หรือรื้อฟื้นเหล่านี้ไปพร้อมกัน การตลาดนั้นคืออะไร การตลาดมีความสำคัญอย่างไร การตลาดเป็นเรื่องของใคร แล้วใครบ้างที่จะได้ใช้ประโยชน์ของการตลาดRead More…

17Sep/21

ผลการคัดเลือก ป.โท mpa ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 ภาค 2/2564

ผลการคัดเลือก ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

14Sep/21

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2

“โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนของบุคลากรสายวิชาการ” ครั้งที่ 2 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

13Sep/21

สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้ห้องสมุด อยากจองหรือยืมหนังสือ  จะเริ่มต้นยังไงดี?

สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้ห้องสมุด อยากจองหรือยืมหนังสือ  จะเริ่มต้นยังไงดี รายละเอียด: แนะนำการ Login เข้าระบบห้องสมุด สามารถเข้าได้ 3 แบบ Login ด้วย Student ID [รหัสนักศึกษา] Login ด้วย Library ID [รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ เลขบัตรประชาชน/ เลขสมาชิก] Login ด้วย Net ID หมายเหตุ : **นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนภาค 2/2564Read More…

13Sep/21

เปิดอบรมวิธีการใช้งานระบบ i-Thesis ให้แก่นักศึกษา

เปิดอบรมวิธีการใช้งานระบบ i-Thesis ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบและสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รอบอบรมภาษาไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams i-Thesis online training via Microsoft Teams for International Students Thursday, September 30, 2021 9.00 a.m.Read More…

10Sep/21

ขอเชิญประชาคมนิด้าเข้าร่วมฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี”

ขอเชิญประชาคมนิด้าเข้าร่วมฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”  วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams  ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.office.com/r/acF1zST4Mu หรือ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน  ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. ประชาคมนิด้า ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วม  ข้าราชการ/พนักงานสถาบัน  ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันRead More…