24Aug/21

รับสมัครนักศึกษา ป.โท รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ รอบที่ 4 / 2564

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ (รอบที่ 4/2564) เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2565 รายละเอียดการสมัคร 1. สมัครสอบข้อเขียน รับสมัครข้อเขียนและชำระค่าสมัครสอบออนไลน์ (บัดนี้ – 27 สิงหาคม 2564) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (6 ก.ย. 2564) วันที่สอบ (11 ก.ย. 2564) ประกาศผลสอบข้อเขียน (27 ก.ย. 2564) 2. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทRead More…

23Aug/21

การก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ของประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน หัวข้อ “การก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ให้เกียรติร่วมเสวนา (Panel Discussion) มีดังนี้ ภาครัฐ: คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ภาคธุรกิจ: คุณรวิศ หาญอุตสาหะRead More…

19Aug/21

ขอเชิญสมาชิกนิด้ามาร่วม “Connect” ไปด้วยกันกับแอปพลิเคชัน “NIDA Alumni Connect”

สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญสมาชิกนิด้ามาร่วม “Connect” ไปด้วยกันกับแอปพลิเคชัน “NIDA Alumni Connect” ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android  

11Aug/21

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG | หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ

รับสมัครเรียน ปริญญาโท MDG หลักสูตร การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน ภาคพิเศษ  

04Aug/21

หลักสูตรฝึกอบรม DAD ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาโท MDG จัด Workshop: Data Analytics for Upskilling

หลักสูตรฝึกอบรม DAD ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาโท MDG จัด Workshop: Data Analytics for Upskilling พบผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการนำข้อมูลไปใช้สำหรับภาครัฐและภาคเอกชน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น- 16.30 น. ลงทะเบียน Loading…