23Jul/21

ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1

21Jul/21

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ อสมท.

16Jul/21

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน วันชำระเงิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 3

16Jul/21

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ อุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2

ขอขยายเวลารับสมัคร และเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบสัมภาษณ์ วันประกาศผลคัดเลือก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 28 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

13Jul/21

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการปิดการใช้งานระบบการจัดทำวิทยานิพนธ์ (i-Thesis)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งกำหนดการปิดการใช้งานระบบการจัดทำวิทยานิพนธ์ (i-Thesis)

12Jul/21

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท mpa ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3

ผลการคัดเลือกระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

09Jul/21

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร Ph.D. International Program รุ่นที่ 28 (กรณีปกติและกรณีทุน)

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร Ph.D. International Program รุ่นที่ 28 (กรณีปกติและกรณีทุน) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

07Jul/21

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 1

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 Topic: สัมภาษณ์ ป.เอก ไทย Time: Jul 16, 2021 09:00 AM Bangkok Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/8189259412?pwd=VFF0TFVOZk55WDFGcGFiMm4wMkgxZz09 Meeting ID: 818 925 9412 Passcode: 654321