30Apr/21

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA กรุงเทพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกหลักสูตรปริญญาโท MPA กรุงเทพ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 35 ครั้งที่ 1

28Apr/21

NIDA Library Line Official

อีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของห้องสมุด และนักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลหรือการให้บริการจากบรรณารักษ์ได้โดยตรงจากช่องทางนี้ ไม่พลาดข่าวสารดีๆ นอกจากจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้ว ยังสามารถสอบถามข้อมูล หรือการให้บริการต่างๆของห้องสมุดโดยตรงกับบรรณารักษ์ได้ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เพียงแค่สแกน QR Code หรือคลิกลิ้งก์  https://lin.ee/xufMPqW

28Apr/21

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพสูง

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพสูง (Data-Driven Human Resource Management for a High-Performing Civil Service) ” ผ่านทาง Application Zoom Meeting โดย ดร.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ บรรยายพิเศษในรายวิชา รอ.7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ และ อาจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า วันที่ 27 เมษายนRead More…

28Apr/21

เปิดแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองรัฐบาล เดินหน้าวาระ Big Rock

เปิดแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองรัฐบาล เดินหน้าวาระ Big Rock หวังสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง “Big Rock” จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองไทยได้หรือไม่ ร่วมไขคําตอบ UNLOCK กับ รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร ใน The key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว 

27Apr/21

เตียงทองคำ วัคซีนทิพย์: โจทย์ร้อนของภาครัฐไทยบนความเหลื่อมล้ำ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันเครือข่าย เชิญรับฟังเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “เตียงทองคำ วัคซีนทิพย์: โจทย์ร้อนของภาครัฐไทยบนความเหลื่อมล้ำ” ปีนี้เราจะได้ฉีดวัคซีนที่ปลอดภัยหรือไม่? GovTech ใช้กับ 1668 ได้อย่างไร? จัดการ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันได้หรือไม่? ร่วมรับชมวีดีทัศน์

19Apr/21

ลุ้นรางวัล CODE ส่วนลดจาก LAZADA สำหรับนักศึกษา NIDA

ลุ้นรางวัล CODE ส่วนลดจาก LAZADA สำหรับนักศึกษา NIDA เงื่อนไข 1.ต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับสิทธิทั้งนักศึกษาเก่าและใหม่ 2. Download Application “NIDA UApp” เป็นครั้งแรก ภายในระยะเวลา 19/04/2021 – 23/04/2021 3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการสุ่มผู้โชคดีและประกาศผล ในวันที่ 24/04/2021ผ่านทาง Facebook ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  www.facebook.com/NIDA.ITC 4. ผู้โชคดี 1 ท่าน จะได้รับ CODERead More…

19Apr/21

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย Data Science in HR Industry

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ผ่านทาง application Zoom Meeting ในหัวข้อ “Data Science in HR Industry” โดย อาจารย์ ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์ วันที่ 16 เมษายน 2564  เวลา 13.00 น. มาเรียนด้วยกัน แล้วจะรู้ว่า เรียนปริญญาโท ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เราเรียนกันอย่างไร เพราะความรู้มันอัพเดทอยู่เสมอ แม้จะเป็นสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก็ต้องรู้ว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆใช้toolsอะไรกัน เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายRead More…