29Jan/21

วีดีโอย้อนหลัง เสวนาออนไลน์”รัฐขยับ…ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม”

เสวนาออนไลน์”รัฐขยับ…ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม” คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟัง การเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “รัฐขยับ…ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม” รับชมผ่านทาง facebook: https://fb.watch/3jyS0C2fFJ/

29Jan/21

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมโรคการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 3

28Jan/21

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาดได้ว่าจะมีโครงการภายใต้ “พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในภาครัฐจำนวนมากที่จะลงไปพื้นที่หรือชุมชน อาทิเช่น โครงการด้านการเกษตรสมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่ ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้หากไม่บูรณาการกันอย่างเป็นระบบRead More…

27Jan/21

ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดจากเทรนด์การเรียน – การสอนออนไลน์ เรียน – สอน ออนไลน์ อย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ

ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดจากเทรนด์การเรียน – การสอนออนไลน์ เรียน – สอน ออนไลน์ อย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ รองศาตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้สัมภาษณ์ในรายการจอมยุทธการตลาด ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 อสมท วันพุธ 27 มกราคม 2564 เวลา 11.15-11.30 น. ในประเด็น ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดจากเทรนด์การเรียน – การสอนออนไลน์Read More…

25Jan/21

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ เรื่อง “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “โจ ไบเดน” ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ เข้ามารับหน้าที่บนสถานการณ์ที่สหรัฐกำลังเผชิญภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐ ในขณะที่นโยบายหลายด้านจะมีส่วนกดดันให้บริษัทสหรัฐกลับมาใช้นโยบายออกไปลงทุนนอกประเทศมากขึ้น ภาพจาก: กรุงเทพธุรกิจ (bangkokbiznews.com)

21Jan/21

เสวนาออนไลน์ รัฐขยับ..ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม Better Governance Better Normal

เสวนาออนไลน์ รัฐขยับ..ปรับความปกติใหม่ที่ดีกว่าเดิม Better Governance Better Normal วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15.00น. โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ

20Jan/21

กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในขณะนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ ‘นิด้า’ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ จึงได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขึ้น จึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับทางสถาบัน ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งรักษาความสะอาด และสุขอนามัยของตนเองเป็นสำคัญ

18Jan/21

การศึกษาการปฏิรูปที่รอไม่ได้ โดย รศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก

การศึกษาการปฏิรูปที่รอไม่ได้ โดย รศ.ดร. ดนุวัศ สาคริก ออกอากาศทาง สำนักข่าว Springnews เมื่อการปฏิรูปการศึกษาที่มีโควิด 19 เป็นตัวเร่ง การปฏิรูปที่ไม่ควรต้องรอให้ “พร้อม” และรอไม่ได้แล้ว ก่อนที่ประเทศไทยจะตกขบวน บทบาทของสถาบันการศึกษาจะต้องปรับบทบาทอย่างไรบ้าง อาจารย์ต้องปรับตัวอย่างไร

11Jan/21

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ฉบับที่ 2