10Sep/20

ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดี ฝ่ายวิชาการคณะ รัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ Thinking ASEAN ทาง FM96.5

รับฟังย้อนหลัง ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริกดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้สัมภาษณ์รายการ ThinkingASEAN ทาง FM96.5      

08Sep/20

บทความจาก ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  บทความจาก ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง Addressing Instability in Thailand’s Deep South with Law and Development   เป็นบทความเกี่ยวกับ การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวคิดกฎหมายกับการพัฒนา ตีพิมพ์ใน DE GRUYTER Law and Development review 2020 โดยตีพิมพ์ร่วมกับ ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม

03Sep/20

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีRead More…

02Sep/20

รศ. ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ได้รับเชิญเป็น panelist ใน EGPA-IASIA 2020 e-Conference

รศ. ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล ได้รับเชิญเป็น panelist ใน EGPA-IASIA 2020 e-Conference ภายใต้หัวข้อหลัก Public Governance in Times of Crisis วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 โดยนำเสนอประเด็น “Collaborative and Participatory Governance: A Framework for Crisis Resilience and Recovery”

31Aug/20

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม DAD4 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตอล DAD รุ่นที่4

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม DAD4 หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิตอล DAD รุ่นที่4 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้มอบประกาศนียบัตร

31Aug/20

อธิการบดี มอบโล่นราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ให้ความอุปการคุณช่วยงานทางวิชาการ

ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี มอบโล่นราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้แก่ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ให้ความอุปการคุณช่วยงานทางวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา