27Nov/20

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การมองอนาคตโดยใช้เรื่องเล่าสำหรับการออกแบบนวัตกรรมนโยบายและบริการสาธารณะ Narrative Foresight for Policy and Public Service Innovation วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ foresighttoolsbox@gmail.com หรือ 081-992-2381 (คุณณิศ์ชากมล) ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ qrgo.page.link/qGpWp *ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดกิจกรรม

13Nov/20

เรียนจริง รู้ลึกรู้จริง กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงต้องที่ รศ. นิด้า

“เรียนจริง รู้ลึกรู้จริง กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงต้องที่ รศ. นิด้า” รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ เชิญ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยบรรยายพิเศษหัวข้อ กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภาไทยให้แก่ นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ในรายวิชา รศ.7040 การนำนโยบายไปปฏิบัติและประเมินผล 

11Nov/20

ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศ และหารือการก้าวสู่ความเป็นสากล

“ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติประชาสัมพันธ์แนะนำภารกิจงานด้านต่างประเทศ และหารือการก้าวสู่ความเป็นสากลร่วมกับคณะภาษาและการสื่อสาร และคณะรัฐประศาสนศาสตร์”        เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานกลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ได้เข้าพบคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะภาษาและการสื่อสาร และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานด้านต่างประเทศของกลุ่มงานกิจการนานาชาติ และแนวทางในการช่วยอำนวยความสะดวกในด้านกิจการนานาชาติ รวมถึงการเพิ่มตัวชี้วัดความเป็นนานาชาติให้กับคณะ ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทำ – ต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสถาบันผ่าน 3Read More…

10Nov/20

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3

รับสมัครปริญญาโท MPA ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 30      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร  Read More…

05Nov/20

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)