10Jun/20

ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตร วบส ร่วมกับ โครงการ  DTPPM

ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ด้วยธุรกิจการท่องเที่ยว หลักสูตร วบส ร่วมกับ โครงการ  DTPPM ขอเชิญผู้เข้าอบรมหลักสูตร วบส ทุกรุ่น และผู้สนใจร่วมรับฟัง เสวนาออนไลน์ พุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นี้ ลงทะเบียนผ่าน QR Code

10Jun/20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ บรรยาย Teaching Innovation: Shifting Paradigm in Management Education

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยาย Teaching Innovation: Shifting Paradigm in Management Education ในงาน 2020 International Conference on university of Innovation Teachings Demonstrationเมื่อวันที่: 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  

01Jun/20

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23

รับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร      หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 23      เวลาเรียน: วันเสาร์  เวลา 08.30 – 17.00 น.   คุณสมบัติผู้สมัคร      1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีRead More…