30Jun/20

วิเคราะห์ แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

งบประมาณที่เกิดขึ้นตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พันล้านบาท จากวงเงินงบประมาณทั้งหมด 4 แสนล้านบาท มีโครงการมากกว่าเงิน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า มีความเห็นว่าอย่างไร ออกอากาศทางรายการประเด็นเป็นข่าว วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประเด็น : วิเคราะห์แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 7 พัน ล้านบาท

27Jun/20

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีทุน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเป็นนักศึกษาสามัญกรณีทุน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 (หลักสูตรภาษาไทย)

23Jun/20
กิจกรรม

เตรียมพร้อมเปิดให้บริการดังนี้

เตรียมพร้อมเปิดให้บริการแล้วววว‼️🎉🎉 📚 หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ตั้งแต่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เวลาให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เปิดให้บริการวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 📖 ห้องสมุดอาเซียน ถนัดคอมันตร์ ตั้งแต่Read More…

18Jun/20

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563       การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)         การแบ่งกลุ่มสอบประมวลความรู้ครั้งที่ 2/2563 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)    Read More…

17Jun/20

หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19

หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19 หันมองอนาคต “การศึกษา” ไทยหลังผ่านโควิด-19 ที่สถานการณ์บังคับให้ทุกคนต้องปรับตัว กับ ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า และผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD)

12Jun/20

ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับการไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ USA

ศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นางสาวฐานิสร พันธุ์ครุฑ เล่าประสบการณ์ เรียนปริญญาโท รศ.นิด้า ที่ไทย กับการไปเป็นนักศึกษา แลกเปลี่ยนที่ USA สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า วีดีโอสัมภาษณ์ เปิดรับสมัครกรณีทุนการศึกษาเเล้ววันนี้!! หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA | หลักสูตรการจัดการภาครัฐเเละภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM►รับสมัครนศ.ภาคปกติ (เรียนในวันและเวลาราชการ)✓ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็เรียนได้✓มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร✓เรียนจบปริญญาตรีก็เรียนต่อปริญญาโทได้เลย✓มีโครงการฝึกงานในหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ✓มีโครงการ Student Exchangeกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรhttp://gspa.nida.ac.th/ สมัครเเละสอบถามเพิ่มเติม083-011-8990Read More…

12Jun/20

ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับการไปเป็นนศ.แลกเปลี่ยนที่ NCCU ไต้หวัน

 ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นางสาวจันทร์จิรา ตุ่นทอง ได้เล่าประสบการณ์การเรียน ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.นิด้า) ที่ไทย กับการไปเป็นนศ.แลกเปลี่ยนที่ NCCU : National Chengchi University ไต้หวัน วีดีโอบทสัมภาษณ์ สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครกรณีทุนการศึกษาเเล้ววันนี้!! หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA  หลักสูตรการจัดการภาครัฐเเละภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM ►รับสมัครนศ.ภาคปกติRead More…