16Dec/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

28Nov/19

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาค 2 ปี 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาที่ 2/2562

26Nov/19

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4

19Nov/19

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  

15Nov/19

คืนสู่เหย้าชาวรศ.นิด้า งาน GSPA Homecoming Day 2019

“คืนสู่เหย้าชาวรศ.นิด้า” งาน GSPA Homecoming Day 2019 วัน: เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รอบเช้า บรรยายพิเศษ: “Thai Public Administration and Digital Disruption : การบริหารราชการแผ่นดินไทยในยุค Digital Disruption” โดย: ดร.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เวลา: 9.00 – 12.00 น. สถานที่:Read More…

31Oct/19

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข  

16Oct/19

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2562