ข้อมูล VS ข่าวสาร และระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์

ข้อมูล VS ข่าวสาร และระบบสารสนเทศสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์
ชื่อผู้แต่ง (Author) : รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ศ.ดร. พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ  


ราคา 200 บาท

ฝ่ายงานเอกสารและตำรา
คุณขัตติพงศ์ สทานสัตย์
โทรศัพท์ : 02-727-3719
สถานที่ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วัน/เวลา : จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.