ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท MPA สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27

ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท MPA สุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 27 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

gspa25082017143223 page 001
gspa25082017143223 page 002

gspa25082017143223 page 003 gspa25082017143223 page 004
gspa25082017143223 page 005
gspa25082017143223 page 006