ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561

mpa pr 001 13 02 61

mpa pr 001 13 02 61