ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1

ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

mppm20102016 page 001
ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1 page 002
ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1 page 003
mppm20102016 page 004 02 ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1 page 005
mppm20102016 page 006 02 mppm20102016 page 007 02 ผลการคัดเลือกนักศึกษา ปริญญาโท MPPM ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1 page 008