รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาโท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1

กำหนดการ วันเวลา สถานที่ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรปริญญาโท MPPM กรุงเทพ รุ่นที่ 23 ครั้งที่ 1

gspa05102017094357

gspa05102017094357

gspa05102017094357