ประกาศผังที่นั่งสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560 (กลุ่ม 3) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น.

ประกาศผังที่นั่งสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560 (กลุ่ม 3)
นักศึกษาหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษและภาคปกติ / MPA ภาคพิเศษและภาคปกติ / ศูนย์ภูมิภาค
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา(จำนวน 117 คน)
โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (ผังที่นังสอบ คอม ก.3.pdf)ผังที่นังสอบ คอม ก.3.pdf 142 kB