ประกาศผังที่นั่งสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560 (กลุ่ม 2) วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น.

ประกาศผังที่นั่งสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560 (กลุ่ม 2)
นักศึกษาหลักสูตร MPPM ภาคพิเศษและภาคปกติ / MPA ภาคพิเศษและภาคปกติ / ศูนย์ภูมิภาค
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา(จำนวน 162 คน)
โปรดดาวน์โหลดรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้