ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรMPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่น 24 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรMPA ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่น 24 ประจำปีการศึกษา 2560

หน้าเว็บหลักสูตร http://gspa.nida.ac.th/gspa/th/index.php/ph-d-6/1098-2015-08-21-06-39-59

รายละเอียดตามเอกสารแนบ