ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ ปี 2560และการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560

ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ ปี 2560และการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560

สำหรับ MPAและMPPM ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ลิ้งค์การสมัครสอบ https://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp

ลิ้งค์ติดตามผลสอบ http://202.44.73.6/index_member_students.php

โปรดศึกษารายละเอียดจากประกาศฉบับเต็ม 2 ชุด ตารางกำหนดการสอบ 1 ชุด จากไฟล์ที่แนบมานี้

ตารางกำหนดการสอบประมวลความร ป2560 cut

Update การสมครสอบประมวลความร ครงท 1 60

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Update การสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1-60.pdf)ใบประกาศ(แผ่นแรก) 42 kB
Download this file (ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้ ปี2560 cut.jpg)ตารางกำหนดการสอบประมวลความรู้ ปี2560 cut.jpg 304 kB
Download this file (ประกาศแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1-2560.pdf)comprehensive test1/2560ประกาศการแบ่งกลุ่มการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2560 MPAและMPPM ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ232 kB