กำหนดการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคปกติ กรณีปกติ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

 กำหนดการ ปริญญาโท MPPM กรณีปกติ

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตัวเอง 16 ก.ย. 61 – 20 ธ.ค. 62  25 ธ.ค. – 21 ก.พ. 63 2 มี.ค. – 19 มิ.ย. 63  29 มิ.ย. – 28 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ  6 ม.ค. 63 2 มี.ค. 63 1 ก.ค. 63 7 ก.ย. 63
วันสอบ  11 ม.ค. 63  14 มี.ค. 63    11 ก.ค. 63 12 ก.ย. 63
ประกาศผลสอบข้อเขียน  27 ม.ค. 63  30 มี.ค. 63    27 ก.ค. 63 28 ก.ย. 63
สมัครสอบสัมภาษณ์  28 ม.ค. – 7 ก.พ. 63  31 มี.ค. – 10 เม.ย. 63    28 ก.ค. – 7 ส.ค. 63 29 ก.ย. – 9 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์  17 ก.พ. 63  27 เม.ย. 63    17 ส.ค. 63 19 ต.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก  18 มี.ค. 63  17 มิ.ย. 63    16 ก.ย. 63 18 พ.ย. 63
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  23 – 27  มี.ค. 63  22 – 26 มิ.ย. 63    21 – 25 ก.ย. 63 23 – 27 พ.ย. 63
ชำระเงินค่าลงทะเบียน  23 มี.ค.- 3  เม.ย. 63  23 มิ.ย.- 3ก.ค. 63    21 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 23 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63
ปฐมนิเทศ  15 ส.ค. 63  15 ส.ค. 63 9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63
ND.4000 20-31 ก.ค. 63 20-31 ก.ค. 63 14-25 ธ.ค. 63 17-27 ธ.ค. 62
เปิดภาคเรียน  10 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 11 ม.ค. 63  11 ม.ค. 63

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM ภาคปกติ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

——————————————————————-

 

กำหนดการ

กำหนดการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)
กรณีพิเศษ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

 

กำหนดการ ปริญญาโท MPPM กรณีพิเศษ

 
กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตนเอง 21 ต.ค. 61 – 7 ก.พ. 63  19 ก.พ. – 10 เม.ย. 63 29 เม.ย. – 7 ส.ค. 63  19 ส.ค. – 9 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 17 ก.พ. 63 27 เม.ย. 63  17 ส.ค. 63 19 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก 18 มี.ค. 63 17 มิ.ย. 63 16 ก.ย. 63 18 พ.ย. 63
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  23 – 27  มี.ค. 63  22 – 26 มิ.ย. 63    21 – 25 ก.ย. 63 23 – 27 พ.ย. 63
ปฐมนิเทศ  15 ก.ค. 63  15 ก.ค. 63 9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63
ND.4000 20 – 31 ก.ค. 63  20 – 31 ก.ค. 63 14 – 25 ธ.ค. 63 14 – 25 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียน  10 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 11 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM กรณีพิเศษ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 WebRegularMpaBK2 03

WebRegularMpaBK2 02

WebRegularMpaBK2 04

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 09/01/2563