กำหนดการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคปกติ กรณีปกติ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

 กำหนดการ ปริญญาโท MPPM กรณีปกติ

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์ 11 ก.ย. – 12 ธ.ค. 60  23 ธ.ค. – 11 ก.พ. 61 24 ก.พ. – 17 มิ.ย. 61  30 มิ.ย. – 19 ส.ค. 61
รับ-ดาวน์โหลดใบสมัคร/สมัครสอบด้วยตนเอง  13 – 22 ธ.ค. 60  12 ก.พ. – 25 ก.พ. 61  18 – 29 มิ.ย. 61  20 – 31 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ  8 ม.ค. 61  5 มี.ค. 61  9 ก.ค. 61 10 ก.ย. 61
วันสอบ 13 ม.ค. 61 10 มี.ค. 61   14 ก.ค. 61 15 ก.ย. 61
ประกาศผลสอบข้อเขียน 29 ม.ค. 61 26 มี.ค. 61 30 ก.ค. 61 1 ต.ค. 61
สมัครสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์  30 ม.ค. – 4 ก.พ. 61 27 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 31 ก.ค. – 5 ส.ค. 61  2 – 7 ต.ค. 61
สมัครสอบสัมภาษณ์ ด้วยตัวเอง  5 – 9 ก.พ. 61 2 เม.ย. – 5  เม.ย. 61  6 – 10 ส.ค. 61 8 – 12 ต.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือก  19 มี.ค. 61  14 พ.ค. 61    17 ก.ย. 61 19 พ.ย. 61
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  21 – 30 มี.ค. 61  16 – 31 พ.ค. 61  19 – 27 ก.ย. 61 21 – 29  พ.ย. 61
ปฐมนิเทศ  11 ก.ค. 61  11 ก.ค. 61  12 ธ.ค. 61  12 ธ.ค. 61
ND.4000 16-26 ก.ค. 61  16-26 ก.ค. 61 17-27 ธ.ค. 61 17-27 ธ.ค. 61
เปิดภาคเรียน  6 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 7 ม.ค. 62  7 ม.ค. 62

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM ภาคปกติ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

——————————————————————-

 

กำหนดการ

กำหนดการ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)
กรณีพิเศษ กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

 

กำหนดการ ปริญญาโท MPPM กรณีพิเศษ

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์ 24 ต.ค. 60 – 28 ม.ค. 61  10 ก.พ. – 18 มี.ค. 61 6 เม.ย. – 29 ก.ค. 61  11 ส.ค. – 30 ก.ย. 61
รับ-ดาวน์โหลดใบสมัคร/สมัครสอบด้วยตนเอง 29 ม.ค. 60 – 9 ก.พ. 61  19 มี.ค. – 5 เม.ย. 61  30 ก.ค. – 10 ส.ค. 61  1 – 12 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 19 ม.ค. 61 14 พ.ค. 61 17 ก.ย. 61 19 พ.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือก  19 มี.ค. 61  14 พ.ค. 61    17 ก.ย. 61 19 พ.ย. 61
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  21 – 30 มี.ค. 61  16 – 31 พ.ค. 61  19 – 27 ก.ย. 61 21 – 29  พ.ย. 61
ปฐมนิเทศ  11 ก.ค. 61  11 ก.ค. 61  12 ธ.ค. 61  12 ธ.ค. 61
ND.4000 16-26 ก.ค. 61  16-26 ก.ค. 61 17-27 ธ.ค. 61 17-27 ธ.ค. 61
เปิดภาคเรียน  6 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 7 ม.ค. 62  7 ม.ค. 62

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPPM กรณีพิเศษ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 WebRegularMpaBK2 03

WebRegularMpaBK2 02

WebRegularMpaBK2 04

 

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 11 ต.ค. 2560