กำหนดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติ กรณีปกติ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA

ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตัวเอง 16 ก.ย. 61 – 20 ธ.ค. 62  25 ธ.ค. – 21 ก.พ. 63 2 มี.ค. – 19 มิ.ย. 63  29 มิ.ย. – 28 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ  6 ม.ค. 63 2 มี.ค. 63 1 ก.ค. 63 7 ก.ย. 63
วันสอบ  11 ม.ค. 63  14 มี.ค. 63    11 ก.ค. 63 12 ก.ย. 63
ประกาศผลสอบข้อเขียน  27 ม.ค. 63  30 มี.ค. 63    27 ก.ค. 63 28 ก.ย. 63
สมัครสอบสัมภาษณ์  28 ม.ค. – 7 ก.พ. 63  31 มี.ค. – 10 เม.ย. 63    28 ก.ค. – 7 ส.ค. 63 29 ก.ย. – 9 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์  17 ก.พ. 63  27 เม.ย. 63    17 ส.ค. 63 19 ต.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก  18 มี.ค. 63  17 มิ.ย. 63    16 ก.ย. 63 18 พ.ย. 63
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  23 – 27  มี.ค. 63  22 – 26 มิ.ย. 63    21 – 25 ก.ย. 63 23 – 27 พ.ย. 63
ชำระเงินค่าลงทะเบียน  23 มี.ค.- 3  เม.ย. 63  23 มิ.ย.- 3ก.ค. 63    21 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 23 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63
ปฐมนิเทศ  15 ส.ค. 63  15 ส.ค. 63 9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63
ND.4000 20-31 ก.ค. 63 20-31 ก.ค. 63 14-25 ธ.ค. 63 17-27 ธ.ค. 62
เปิดภาคเรียน  10 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 11 ม.ค. 63  11 ม.ค. 63

ปีการศึกษา 2564 

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตัวเอง 14 ก.ย. – 23 ธ.ค. 63 4 ม.ค. – 26 ก.พ. 64 8 มี.ค. – 18 มิ.ย. 64 28 มิ.ย. – 27 ส.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 6 ม.ค. 64 8 มี.ค. 64 28 มิ.ย. 64 6 ก.ย. 64
วันสอบ 16 ม.ค. 64 20 มี.ค. 64 10 ก.ค. 64 11 ก.ย. 64
ประกาศผลสอบข้อเขียน 27 ม.ค. 64 5 เม.ย. 64 26 ก.ค. 64 27 ก.ย. 64
สมัครสอบสัมภาษณ์ 28 ม.ค. – 5 ก.พ. 64 7 – 20 เม.ย. 64 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 64 28 ก.ย. – 8 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบสัมภาษณ์ 15 ก.พ. 64 3 พ.ค. 2564 16 ส.ค. 64 18 ส.ค. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือก 17 มี.ค. 64 18 มิ.ย. 64 15 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64
รับเอกสารขึ้นทะเบียน 22 -26 มี.ค. 64 21 – 25 มิ.ย. 64 20 – 24 ก.ย. 64 22 – 26 พ.ย. 64
ชำระเงินค่าลงทะเบียน 22 มี.ค. – 2 เม.ย. 64 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64 20 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 22 พ.ย. – 3 ธ.ค. 64
ปฐมนิเทศ 8 ก.ค. 64 8 ก.ค. 64 9 ธ.ค. 64 9 ธ.ค. 64
ND.4000 12 – 23 ก.ค. 64 12 – 23 ก.ค. 64 13 – 24 ธ.ค. 64 13 – 24 ธ.ค. 64
เปิดภาคเรียน 9 ส.ค. 64 9 ส.ค. 64 10 ม.ค. 64 10 ม.ค. 64

——————————————————————-

 

กำหนดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติ กรณีพิเศษ
กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการ หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
 

ปีการศึกษา 2563

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตนเอง 21 ต.ค. 61 – 7 ก.พ. 63  19 ก.พ. – 10 เม.ย. 63 29 เม.ย. – 7 ส.ค. 63  19 ส.ค. – 9 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 17 ก.พ. 63 27 เม.ย. 63  17 ส.ค. 63 19 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก 18 มี.ค. 63 17 มิ.ย. 63 16 ก.ย. 63 18 พ.ย. 63
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  23 – 27  มี.ค. 63  22 – 26 มิ.ย. 63    21 – 25 ก.ย. 63 23 – 27 พ.ย. 63
ปฐมนิเทศ  15 ก.ค. 63  15 ก.ค. 63 9 ธ.ค. 63 9 ธ.ค. 63
ND.4000 20 – 31 ก.ค. 63  20 – 31 ก.ค. 63 14 – 25 ธ.ค. 63 14 – 25 ธ.ค. 63
เปิดภาคเรียน  10 ส.ค. 63 10 ส.ค. 63 11 ม.ค. 64 11 ม.ค. 64

ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์/ด้วยตนเอง 19 ต.ค. – 5 ก.พ. 64 15 ก.พ. – 20 เม.ย. 64 26 เม.ย. – 6 ส.ค. 64 16 ส.ค. – 8 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 15 ก.พ. 64 3 พ.ค. 64 16 ส.ค. 64 18 ต.ค. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือก 17 มี.ค. 64 18 มิ.ย. 64 15 ก.ย. 64 17 พ.ย. 64
รับเอกสารขึ้นทะเบียน 22 – 26 มี.ค. 64 21 – 25 มิ.ย. 64 20 – 24 ก.ย. 64 22 – 26 พ.ย. 64
ปฐมนิเทศ 8 ก.ค. 64 8 ก.ค. 64 9 ธ.ค. 64 9 ธ.ค. 64
ND.4000 12 – 23 ก.ค. 64 12 – 23 ก.ค. 64 13 – 24 ธ.ค. 64 13 – 24 ธ.ค. 64
เปิดภาคเรียน9  9 ส.ค. 64 9 ส.ค. 64 10 ม.ค. 64 10 ม.ค. 64
WebRegularMpaBK2 03

 

WebRegularMpaBK2 02
WebRegularMpaBK2 04

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPA ภาคปกติ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 06/10/2563