กำหนดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติ กรณีปกติ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์  11 ก.ย. – 12 ธ.ค. 60  23 ธ.ค. – 11 ก.พ. 61 24 ก.พ. – 17 มิ.ย. 61  30 มิ.ย. – 19 ส.ค. 61
รับ-ดาวน์โหลดใบสมัคร/สมัครสอบด้วยตนเอง  13 – 22 ธ.ค. 60  12 ก.พ. – 25 ก.พ. 61  18 – 29 มิ.ย. 61  20 – 31 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ  8 ม.ค. 61  5 มี.ค. 61  9 ก.ค. 61 10 ก.ย. 61
วันสอบ 13 ม.ค. 61 10 มี.ค. 61   14 ก.ค. 61 15 ก.ย. 61
ประกาศผลสอบข้อเขียน 29 ม.ค. 61 26 มี.ค. 61 30 ก.ค. 61 1 ต.ค. 61
สมัครสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์  30 ม.ค. – 4 ก.พ. 61 27 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 31 ก.ค. – 5 ส.ค. 61  2 – 7 ต.ค. 61
สมัครสอบสัมภาษณ์ ด้วยตัวเอง  5 – 9 ก.พ. 61 2 เม.ย. – 5  เม.ย. 61  6 – 10 ส.ค. 61 8 – 12 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ  ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ
ประกาศผลสอบ  19 มี.ค. 61  14 พ.ค. 61    17 ก.ย. 61 19 พ.ย. 61
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  21 – 30 มี.ค. 61  16 – 31 พ.ค. 61  19 – 27 ก.ย. 61 21 – 29  พ.ย. 61
ปฐมนิเทศ  11 ก.ค. 61  11 ก.ค. 61  –  –
ND.4000 16-26 ก.ค. 61  16-26 ก.ค. 61 17-27 ธ.ค. 61 17-27 ธ.ค. 61
เปิดภาคเรียน  6 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 7 ม.ค. 62  7 ม.ค. 62

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPA ภาคปกติ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 

——————————————————————-

 

กำหนดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติ กรณีพิเศษ
กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กำหนดการ หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

 

รับเอกสารขึ้นทะเบียน 21 – 30 มี.ค. 61 16 – 31 พ.ค. 61 19 – 27 ก.ย. 6121 – 29  พ.ย. 61

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์ 24 ต.ค. 60 – 28 ม.ค. 61  10 ก.พ. – 18 มี.ค. 61 6 เม.ย. – 29 ก.ค. 61  11 ส.ค. – 30 ก.ย. 61
รับ-ดาวน์โหลดใบสมัคร/สมัครสอบด้วยตนเอง 29 ม.ค. 60 – 9 ก.พ. 61  19 มี.ค. – 5 เม.ย. 61  30 ก.ค. – 10 ส.ค. 61  1 – 12 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 19 ม.ค. 61 14 พ.ค. 61 17 ก.ย. 61 19 พ.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือก  19 มี.ค. 61  14 พ.ค. 61    17 ก.ย. 61 19 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ  ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ
ปฐมนิเทศ  11 ก.ค. 61  11 ก.ค. 61
ND.4000 16-26 ก.ค. 61  16-26 ก.ค. 61 17-27 ธ.ค. 61 17-27 ธ.ค. 61
เปิดภาคเรียน  6 ส.ค. 61 6 ส.ค. 61 7 ม.ค. 62  7 ม.ค. 62

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPA ภาคปกติ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป

 WebRegularMpaBK2 03

WebRegularMpaBK2 02WebRegularMpaBK2 04

 

 


อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 24 พ.ค. 2561