กำหนดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติ กรณีปกติ
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA

กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์  10 ก.ย. – 11 ธ.ค. 61  22 ธ.ค. – 10 ก.พ. 62 23 ก.พ. – 16 มิ.ย. 62  29 มิ.ย. – 16 ธ.ค. 62
รับ-ดาวน์โหลดใบสมัคร/สมัครสอบด้วยตนเอง 12 – 21 ธ.ค. 61 11 ก.พ. – 22 ก.พ. 62  17 – 28 มิ.ย. 62  19 – 30 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ 7 ม.ค. 62 4 มี.ค. 62 8 ก.ค. 62 9 ก.ย. 62
วันสอบ 12 ม.ค. 62 9 มี.ค. 62 13 ก.ค. 62 14 ก.ย. 62
ประกาศผลสอบข้อเขียน 28 ม.ค. 62 25 มี.ค. 62 29 ก.ค. 62 30 ก.ย. 62
สมัครสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ 29 ม.ค. – 3 ก.พ. 62 26 มี.ค. – 31 มี.ค. 62 30 ก.ค. – 4 ส.ค. 62 1 – 6 ต.ค. 62
สมัครสอบสัมภาษณ์ ด้วยตัวเอง  4 – 8 ก.พ. 62 1 เม.ย. – 5  เม.ย. 62  5 – 9 ส.ค. 61 7 – 11 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ  ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ
ประกาศผลสอบ  18 มี.ค. 62  13 พ.ค. 62    16 ก.ย. 62 18 พ.ย. 62
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  20 – 29 มี.ค. 61  15 – 24 พ.ค. 61  18 – 26 ก.ย. 61 20 – 28  พ.ย. 61
ปฐมนิเทศ  3 ก.ค. 62 3 ก.ค. 62 11 ธ.ค. 62 11 ธ.ค. 62
ND.4000 15-26 ก.ค. 62 15-26 ก.ค. 62 16 – 26 ธ.ค. 62 16-27 ธ.ค. 62
เปิดภาคเรียน  5 ส.ค. 62 5 ส.ค. 62 6 ม.ค. 62  6 ม.ค. 62

 

——————————————————————-

 

กำหนดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคปกติ กรณีพิเศษ
กรณีผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กำหนดการ หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

 
กำหนดการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
สมัครเรียนออนไลน์ 22 ต.ค. 61 – 27 ม.ค. 62  9 ก.พ. – 17 มี.ค. 62 6 เม.ย. – 28 ก.ค. 62  10 ส.ค. – 29 ก.ย. 62
รับ-ดาวน์โหลดใบสมัคร/สมัครสอบด้วยตนเอง 28 ม.ค. 60 – 8 ก.พ. 62  18 มี.ค. – 5 เม.ย. 62  29 ก.ค. – 9 ส.ค. 62  30 ก.ย. – 11 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/สถานที่สอบ  ติดตามประกาศ  ติดตามประกาศ  ติดตามประกาศ  ติดตามประกาศ
ประกาศผลสอบคัดเลือก  18 มี.ค. 62  13 พ.ค. 62    16 ก.ย. 62 18 พ.ย. 62
รับเอกสารขึ้นทะเบียน  20 – 29  มี.ค. 62  15 – 24 พ.ค. 62    18 – 26 ก.ย. 62 20 – 28 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาคปกติ  ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ ติดตามประกาศ
ปฐมนิเทศ  3 ก.ค. 62  3 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62
ND.4000 16-26 ก.ค. 62  16-26 ก.ค. 62 17-27 ธ.ค. 62 17-27 ธ.ค. 62
เปิดภาคเรียน  5 ส.ค. 62 5 ส.ค. 62 6 ม.ค. 62  6 ม.ค. 62

 

 WebRegularMpaBK2 03

WebRegularMpaBK2 02WebRegularMpaBK2 04

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร MPA ภาคปกติ  โทร 02-727-3909, 3911 3869 และ 082-778-0115

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามประกาศของสถาบันต่อไป


อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 26 ก.พ. 2562