หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA


 

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA


หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ

 

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. กรุงเทพ
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. กรุงเทพ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก | M.P.A. พิษณุโลก
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก | M.P.A. พิษณุโลก
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา | M.P.A. นครราชสีมา
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จ.นครราชสีมา | M.P.A. นครราชสีมา
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษา อุดรธานี | M.P.A. อุดรธานี
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี | M.P.A. อุดรธานี
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี | M.P.A. สุราษฏร์ธานี
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี | M.P.A. สุราษฏร์ธานี

 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

 • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | M.P.P.M กรุงเทพปริญญาโท mppm กรุงเทพ
 • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | M.P.P.M ชลบุรีปริญญาโท mppm ชลบุรี

 

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม คณะรัฐประศาสนศาสตร์