หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA


หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ GSPA NIDA


หลักสูตรเรียนในเวลาราชการ

 

หลักสูตรเรียนนอกเวลาราชการ

  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | M.P.A. กรุงเทพ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา พิษณุโลก | M.P.A. พิษณุโลก
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา นครราชสีมา | M.P.A. นครราชสีมา
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ศูนย์การศึกษา อุดรธานี | M.P.A. อุดรธานี
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ศูนย์การศึกษา สุราษฎร์ธานี | M.P.A. สุราษฏร์ธานี 

 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ

  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | M.P.P.M กรุงเทพปริญญาโท mppm กรุงเทพ
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต | M.P.P.M ชลบุรีปริญญาโท mppm ชลบุรี

หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม คณะรัฐประศาสนศาสตร์