ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารับการอบรม
หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 8

amm8-namelist

 

*ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ผ่านทาง E-mail ที่กรอกไว้ในใบสมัคร
**ท่านใดที่ไม่ได้รับ E-mail ติดต่อจากทางหลักสูตร ขอความกรุณารีบติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ทางโครงการทันที**

หมายเหตุ: 📞 ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ โทรศัพท์ 02-727-3911
มือถือ 086-971-9292 (คุณอุทุมพร), 065-580-6651 (คุณนวรัตน์หรือคุณสุพิศตา)
เวลาทำการ 09.30-17.00 น.

 

คลิกเพื่อดาวโหลด ประกาศในรูปแบบ PDF