แชร์/แบ่งปัน

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล / ผลงานที่ได้รับอ้างอิิง
ประจำปี พ.ศ. 2561 (31 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2561)

 

ชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล : พล.ต.ต.ภานุรัตน์  หลักบุญ

ระดับปริญญญา : ปริญญาโท

ชื่อรางวัลที่ได้รับ : รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบผู้ทักสันติราษฎร์ สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย
สาขา สร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรยอดเยีี่ยม

ผู้ให้รางวัล : สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

ประเภทรางวัล : วิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี : 12 พฤษภาคม 2561

 

พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ หลักบุญ

แชร์/แบ่งปัน