ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรMPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรMPA ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

หน้าเว็บหลักสูตร http://gspa.nida.ac.th/gspa/th/index.php/ph-d-6/1207-2015-08-21-06-39-61

สมัครออนไลน์ https://entrance.nida.ac.th/registrar/apphome.asp

poster MPA31 รอบ2

WebPageMpaBK1 second