ความคุ้นเคยทำให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจริงเหรอ (Simplify rapid decision-making)

หรือแม้แต่กรณีเราไม่รู้จักแต่สิ่งนั้นมีการการันตีจะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วจริงหรือไม่ (Huesistics decision-making)

แล้วอะไรคือหลักการสำคัญของกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ว่าจะได้เทคนิคใดก็ตามก็ต้องเกิดสิ่งนี้?
[EPเต็ม] คลิปวิดีโอเพื่อการศึกษาที่จะช่วยปูพื้นฐาน”การตลาดเบื้องต้น”ให้กับทุกคน อธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ โดย รศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA

  •  การตลาดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขาย การสร้างตัวตน หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
    ในคลิปวิดีโอนี้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้พื้นฐาน หรือรื้อฟื้นเหล่านี้ไปพร้อมกัน
    การตลาดนั้นคืออะไร
  • การตลาดมีความสำคัญอย่างไร
  • การตลาดเป็นเรื่องของใคร
  • แล้วใครบ้างที่จะได้ใช้ประโยชน์ของการตลาด
  • 4P 7P
  • หลักของ Philip Kotler ฟิลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์ด้านการตลาด