วีดีโอย้อนหลัง | รายการ GSPA Innovative Talks สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม ในหัวข้อ ผลิตคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย