รายการ GSPA Innovative Talks #สร้างบทสนทนาเพื่อปัญญาแห่งสังคม โดยสัปดาห์นี้ พบกันกับ รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ: Digital Governance for Sustainability

Live ซีรีส์สัมมนาของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ที่จะพาทุกท่านไปพบกับคณาจารย์และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของประเทศไทย มาพูดคุยกับทุกท่าน ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.00 น.