แชร์/แบ่งปัน

EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร

ecc-gspa-nida

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย EEC กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
มีผลให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างไร ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
1 พฤศจิกายน 2561 | 09.30 – 12.30 น.
ณ ห้องภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
กรมการแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ฟรี! สำรองที่นั่งโทร 089-786-3183, 081-543-9507
https://goo.gl/forms/8OxDjEpiWDL4OFSg2

แชร์/แบ่งปัน