คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ (รอบที่ 4/2564) เปิดเทอมเดือนสิงหาคม 2565

รายละเอียดการสมัคร
1. สมัครสอบข้อเขียน
  • รับสมัครข้อเขียนและชำระค่าสมัครสอบออนไลน์ (บัดนี้ – 27 สิงหาคม 2564)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (6 ก.ย. 2564)
  • วันที่สอบ (11 ก.ย. 2564)
  • ประกาศผลสอบข้อเขียน (27 ก.ย. 2564)
2. กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภท 1,2 และ กรณีประสบการณ์การทำงาน
  • รับสมัครและชำระเงินออนไลน์ (16 ส.ค. – 8 ต.ค. 2564)
  • ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ (18 ต.ค. 2564)
  • วันที่สอบ (19-29 ต.ค. 2564)
  • ประกาศผมสอบสัมภาษณ์ (17 พ.ย. 2564)
  • วันขึ้นทะเบียน (22 – 26 พ.ย. 2564)
สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม http://edserv.nida.ac.th
หรือติดต่อเบอร์ 083-011-8990