แชร์/แบ่งปัน

เลื่อนการประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

เลื่อนเป็นวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  ขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้

amm nida

แชร์/แบ่งปัน