รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 29 ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

1. ประกาศมีสิทธิ์สอบอุดร รุ่น 29 ครั้งที่ 3 ปี65

Download