ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ศูนย์การเรียนชลบุรี

 ขอเรียนเชิญทั้งศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ” ทิศทางเศรษฐกิจ ยุค Covid-19 กับการปรับตัวขององค์กร ภาครัฐและเอกชน”
• เราอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมหาคำตอบด้วยกัน ที่งานสัมมนาวิชาการ GSPA NIDA Chonburi Network Talk
• พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ
• ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-17.00 น.
ลงทะเบียนก่อน แล้วรอรับ “Email ตอบกลับ” เพื่อเปิดลิงค์เข้าร่วมประชุม ZOOM ที่จะส่งให้ท่าน