ประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์
เรื่อง กำหนดวันเวลาสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA ภาคพิเศษ
นครราชสีมา รุ่นที่ 32
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Interview-MPA32NM-1-65

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด PDF ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์