ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 9/2564 รอบพิเศษ

ปริญญาโทภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ
-หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (MDG)
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)
-หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM)
-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA English Program)
-หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM English Program)

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ (รอบพิเศษ) เพื่อเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2564 (เปิดเรียน 9 สิงหาคม 2564)
🧩 กรณียื่นคะแนนสอบสัมภาษณ์
🧩 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
🧩 กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน
🚨 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564 🚨
กำหนดการ
เวลาการรับสมัคร > บัดนี้ – 18 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบ > 23 มิ.ย. 64
สอบคัดเลือก > 28 มิ.ย. – 6 ก.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือก > 19 ก.ค. 64
วันขึ้นทะเบียน > 26 – 30 ก.ค. 64
เปิดการเรียน > 9 ส.ค. 64
——————————
🌐 สมัครสอบได้ที่ http://entrance.nida.ac.th
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม http://edserv.nida.ac.th
สามารถขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้
โทร 083-011-8990
—————————————
MPA English program
Call for application!
Master of Public Administration and Master of Public and Private Management (English program)
*Scholarships available
*Online classes during COVID-19 pandemic
🚨Apply now- 16 June 2021
🌐at http://entrance.nida.ac.th
🌐or http://gspa.nida.ac.th/en/
Contact : 093-991-5354
Email: priyaporn.jam@nida.ac.th