ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

#โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ

สำหรับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

หรือ

📲086-392-6471
📲081-735-2861
📧Email: info.gspa@nida.ac.th
🔹FB fanpage : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ – GSPA NIDA