ขอเชิญนักศึกษา NIDA ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

💉 “นิด้า” เปิดลงทะเบียน “รับวัคซีน COVID-19” 22 มิ.ย. นี้ ‼️ขอเชิญนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี‼️
ตามที่สถาบันได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อฉีดให้กับบุคลากร และนักศึกษาปัจจุบันทุกท่าน (**นักศึกษาไทย – นักศึกษาต่างชาติ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง กทม. และส่วนภูมิภาค ที่มีความประสงค์หรือสามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนได้**)
🩺 โดยสถาบันมีจุดให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
✅ เปิดลงทะเบียน วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป (เปิดระบบวันแรก 09.00 น.) ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ คลิก link https://bit.ly/35FdtW5 หรือสแกน QR CODE
(หากสิทธิ์ในวันนั้นๆเต็ม จะไม่สามารถกดเลือกวันดังกล่าวได้)
✅ เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย ควรเดินทางไปถึงที่หมายล่วงหน้า 30 นาที
✅ นักศึกษาไทย : ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลและทำการพิมพ์เอกสาร “แบบแสดงความยินยอมและลงข้อมูลการฉีดวัคซีน” (พิมพ์หน้า-หลัง 1 แผ่น) ผ่านทางเว็บไซต์ https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-search (ข้อมูลจะแสดงในระบบล่วงหน้า 1 วันก่อนนัดหมาย) พร้อมนำบัตรประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน (สจล.)
✅ นักศึกษาต่างชาติ : ติดต่อเคาน์เตอร์บริการ ณ จุดฉีดวัคซีน เพื่อลงนามในเอกสารยินยอม พร้อมแสดงพาสปอร์ตตัวจริง
เนื่องจากวัคซีนที่สถาบันได้รับการจัดสรรในแต่ละวัน มีจำนวนจำกัด จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ โปรดเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย เพื่อมิให้เกิดการเสียสิทธิ์และโอกาสของนักศึกษาท่านอื่นต่อไป