รายละเอียดข้อมูลบริการศิษย์เก่า

NIDA สัมพันธ์
http://ccsr.nida.ac.th/2014/

สมาคมศิษญ์เก่า นิด้า
http://nidaalumni.nida.ac.th/

สมาคมศิษญ์เก่า รศ
http://www.spaanida.net/

ทำเนียบศิษย์เก่า
http://ccsr.nida.ac.th/2014/index.php/nida-alumni