รายละเอียดข้อมูลบริการนักศึกษา

 

คู่มือนักศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/main/th/

โหลดแบบฟอร์ม
http://gspa.nida.ac.th/th/2015-06-16-06-19-24/2015-06-16-06-21-04.html

แบบคำร้องทั่วไป
http://202.44.73.6/v2/page.php?open=request_form

ค้นหารายวิชา

http://reg.nida.ac.th/registrar/class_info.asp?avs994918067=1

ลงทะเบียนออนไลน์
https://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp

ผลการเรียนออนไลน์
https://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp

ประเมินผลการศึกษาออนไลน์
http://ief.nida.ac.th/nidaquestionnaire/admin2.jsp

ระบบ e-learning
http://lms.nida.ac.th/moodle/

ลงทะเบียน Net ID
http://itc.nida.ac.th/main/th/component/k2/item/35-stepnetid