รายละเอียดข้อมูลบริการนักศึกษา

 

คู่มือนักศึกษา
http://edserv.nida.ac.th/main/th/

แบบคำร้องทั่วไป
http://gspa.nida.ac.th/th/aoxu

ทุนการศึกษา
[PDF]

ค้นหารายวิชา

http://reg.nida.ac.th/registrar/class_info.asp?avs994918067=1

ลงทะเบียนออนไลน์
https://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp

ผลการเรียนออนไลน์
https://reg.nida.ac.th/registrar/home.asp

ระบบ e-learning
http://lms.nida.ac.th/moodle/

ลงทะเบียน Net ID
http://itc.nida.ac.th/main/th/component/k2/item/35-stepnetid