ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท MPA ศูนย์ จ. นครราชสีมา รุ่น 29 รางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และ ประเทศชาติดีเด่น โดยประเมินจากภาระกิจอันมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม และ ประเทศชาติ จากคณะกรรมการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา