NIDA U Application พร้อมแล้ว สำหรับบุคลากรนิด้า

 
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนา NIDA U App ให้เป็น One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วสถาบัน
– ข่าวสาร,กิจกรรม
– Virtual Card ใช้แทนบัตรพนักงาน
– แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
– Payment ใช้จ่ายไร้เงินสด เชื่อมต่อ App เป๋าตังค์
– Points & Rewards สะสมคะแนน ทำภารกิจแลกสิทธิพิเศษ
 
📲ติดตั้ง NIDA U Application
ค้นหาคำว่า “NIDA UApp” 
📍* สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
📍*สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
⁉️หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการใช้งาน โปรดติดต่อ facebook.com/NIDA.ITC