เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมถอดรหัสแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงและโอกาสของประเทศไทยหลังโควิด-19

ระดมองค์ความรู้จากผู้บริหารและคณาตารย์ของ “นิด้า” ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกโอกาสใหม่ของประเทศไทย

👥เชิญรับฟังมุมมองจากสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับตัว เตรียมรับมือ และคว้าโอกาสใหม่ให้ทันท่วงที

📹Live สด / ถาม-ตอบทุกประเด็น ผ่าน Microsoft Teams ตลอด 19 วัน / 19 หัวข้อ

อบรม Online ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 26 ส.ค. 63

(ทุกวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 19.00 – 20.30น.

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!