เปิดวิสัยทัศน์ “รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก” อนาคตการศึกษาไทย ต้องยั่งยืน และปรับตัวได้

ที่มาภาพจาก: BrandAge : เปิดวิสัยทัศน์ “รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก” อนาคตการศึกษาไทย ต้องยั่งยืน และปรับตัวได้

ในยุคที่มีความท้าทายหลากหลาย มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น โดยเฉพาะสิ่งเร้าที่เข้ามาในขณะนี้ นอกจากการดิสรัปชั่น คือ วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่บังคับให้โลกการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนอย่างฉับพลันจนรับมือกันแทบไม่ทันทั้งนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์

วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่เข้ามาอย่างฉับพลัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมรูปแบบการเรียนการสอน ทำให้มอง เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำมากมายของระบบการศึกษาไทย นับว่าการเข้ามาของโควิด-19 ถือเป็นโอกาสที่ทำให้มองเห็น และสอนอะไรได้หลายอย่าง แน่นอนว่า “การปรับตัว” คือ สิ่งสำคัญอย่างมากในยุคนี้

รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA กล่าวว่า วิกฤตยุคโควิดถือเป็นวิกฤตที่มีปัญหาส่งผลกระทบถึงเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องปากท้อง เรื่องความเป็นอยู่ของคน เรียกได้ว่า ส่งผลกระทบทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนั้นไม่ได้เจอวิกฤตใหญ่ๆ นานพอสมควร

“ถ้ามองย้อนกลับไป วิกฤตครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจในประเทศไทย คือ วิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ผ่านมากว่า 20 ปี เราได้รับผลกระทบอย่างมากอีกครั้งกับวิกฤติของโควิด 19 จากมาตรการล็อกดาวน์ โดยเฉพาะในรอบแรก แม้ระลอกใหม่ตอนนี้จะมีมาตรการออกมาก็ไม่ได้เข้มเท่ารอบแรก แต่ก็ทำให้รายได้จากชาวต่างชาติหายไป รวมถึงทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปทั้งในด้านการจับจ่ายใช้สอย การใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบที่เกิดกับการจัดการศึกษาในประเทศไทยด้วย”