คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันเครือข่าย เชิญรับฟังเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “เตียงทองคำ วัคซีนทิพย์: โจทย์ร้อนของภาครัฐไทยบนความเหลื่อมล้ำ”

  • ปีนี้เราจะได้ฉีดวัคซีนที่ปลอดภัยหรือไม่?
  • GovTech ใช้กับ 1668 ได้อย่างไร?
  • จัดการ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันได้หรือไม่?

ร่วมรับชมวีดีทัศน์