ห้องสมุดปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 – 9 เมษายน 2564 ตามประกาศสถาบันเรื่องมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 4)

(The Library will be closed on April 3 – 9, 2021
According to NIDA’s Announcement of Temporary
Suspension of Operational Services.)

วันที่ 10 – 15 เมษายน 2564 เทศกาลสงกรานต์
(The Library will be closed on April 10 – 15, 2021
Songkran Festival Days.)
—————————
ช่องทางติดต่อห้องสมุด
Website : http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/
Facebook : NIDA Library
Line : https://line.me/R/ti/g/gmJz6r5Teq
Tel : 08 2790 1955
E-mail : services@nida.ac.th