สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่เคยใช้ห้องสมุด อยากจองหรือยืมหนังสือ  จะเริ่มต้นยังไงดี

รายละเอียด: แนะนำการ Login เข้าระบบห้องสมุด สามารถเข้าได้ 3 แบบ
  1. Login ด้วย Student ID [รหัสนักศึกษา]
  2. Login ด้วย Library ID [รหัสสมาชิกห้องสมุด คือ เลขบัตรประชาชน/ เลขสมาชิก]
  3. Login ด้วย Net ID
หมายเหตุ : **นักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนภาค 2/2564 จะได้รับ Net ID ที่มาจากรหัสนักศึกษาดังนี้**
รหัสนักศึกษา: 642xxxxxxx
Net ID: 642xxxxxxx@stu.nida.ac.th
————————–
ช่องทางติดต่อห้องสมุด
Facebook : NIDA Library
Tel : 08 2790 1955
E-mail : services@nida.ac.th