แชร์/แบ่งปัน

สร้างสรรค์แบ่งปันความรู้ เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้’ สัมมนาการเรียนการสอนของ

นักศึกษาหลักสูตร MPA กรุงเทพฯ รุ่น 30

ณ บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

 

แชร์/แบ่งปัน