ศิษย์เก่าปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า นางสาวจันทร์จิรา ตุ่นทอง ได้เล่าประสบการณ์การเรียน ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รศ.นิด้า) ที่ไทย กับการไปเป็นนศ.แลกเปลี่ยนที่ NCCU : National Chengchi University ไต้หวัน

วีดีโอบทสัมภาษณ์

สัมภาษณ์โดย ผศ.ดร. ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เปิดรับสมัครกรณีทุนการศึกษาเเล้ววันนี้!!

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต MPA 
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐเเละภาคเอกชนมหาบัณฑิต MPPM

►รับสมัครนศ.ภาคปกติ (เรียนในวันและเวลาราชการ)
✓ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็เรียนได้
✓มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
✓เรียนจบปริญญาตรีก็เรียนต่อปริญญาโทได้เลย
✓มีโครงการฝึกงานในหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศ
✓มีโครงการ Student Exchangeกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
http://gspa.nida.ac.th/

สมัครเเละสอบถามเพิ่มเติม: 083-011-8990

ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีสอบสัมภาษณ์)
📌 บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2563

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่
http://entrance.nida.ac.th
.
📌 กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทที่ 1, 2 และ 3)
📌 กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน
📌 กรณีมีผลคะแนนสอบข้อเขียน
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
📞 081 801 6809 หรือ 091 789 2333
📧 e-mail : edu_serv@nida.ac.th